Home

De PvdA moet terug naar de basis: de mens centraal! Want mensen maken de stad. Ik sta voor de mensen, tussen de mensen. De menselijke maat is leidend voor mijn manier van politiek bedrijven en niet het machtsspel of louter stenen stapelen. Daarom wil ik onze partij leiden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bent u het met mij eens? Stem dan op mij!

                       vol passie

                                     zeer betrokken

                                                       met ervaring

                                                                     betrouwbaar

                                                                                erg zichtbaar

                                                                                         enorm ambitieus